Under tillstånd

Vi är registrerade på Finansinspektionen. Du hittar Vissom på www.fi.se och klickar sedan på Våra register och välj Företagsregistret.

På Bolagsverket, www.bolagsverket.se , hittar du oss under Sök företagsfakta.

Skulle du mot förmodan ha några klagomål på vårt arbete så kontakta vår klagomålsansvarige Fredrik Nilsson, klagomalsansvarige@tydliga.se

Skrolla till toppen

Arkiv Nyheter